Mellbyes Planteskole

Mellbyes planteskole er en av landets ledende leverandører av planter til grøntanlegg. Vi har en stor egenproduksjon og leverer direkte med egne biler over hele Østlandet. I tillegg leverer vi til resten av landet gjennom pålitelige eksterne transportselskaper.

Ta kontakt

Om oss

Mellbyes planteskole er en planteskole som ble etablert tilbake i 1920. Vi har spesialisert oss på leveranser til grøntanlegg og leverer i dag kun engros der våre kunder er anleggsgartnere, maskinentreprenører og kommuner.

Planteskolens produksjon er på ca 200 daa fordelt på ca 150 daa friland og 50 daa karplasser. På karplassene produseres det prydbusker, hekkplanter og ferdighekk, mens det på friland produseres trær og store solitærbusker.

Vi har et stort varesortiment og det vi ikke har selv skaffer vi på kort tid fra gode underleverandører.

For leveranser på Østlandet kjører vi ut alt av varer med egne lastebiler direkte ut på anleggstedet. Vi samarbeider også med eksterne transportselskaper på leveranser over lengre distanser.

Sortiment

Vi har en stor egenproduksjon og vil spesielt fremheve vårt store sortiment innen  løvtrær. Med utgangspunkt i vår store egenproduksjon samt gode underleverandører, kan vi i dag levere et komplett sortiment til våre kunder.

Se sortiment

Medlem av E-plant

Mellbyes planteskole er medlem av E-plant Norge. E-plant Norge er et utviklingsselskap som arbeider med utvalg, produksjon og markedsføring av norskproduserte grøntanleggsplanter av høy kvalitet for norske forhold.

Les mer

Logistikk

For å kunne betjene kundene på en effektiv og fleksibel måte, kjører vi i stor grad ut varene med våre egne biler. Dette gjør at vi har full kontroll over avtalte tidsfrister og følger varen helt fram til  anleggsstedet.

Les mer