Mellbyes Planteskole

En av landets ledende totalleverandører av planter til grøntanlegg. Vi har en stor egenproduksjon og leverer direkte med egne biler over hele Østlandet. I tillegg leverer vi til resten av landet gjennom pålitelige eksterne transportselskaper.

*Vi selger ikke til privatpersoner. Ta kontakt via ditt nærmeste hagesenter eller din anleggsgartner så kan vi levere via dem.

 

Ta kontakt

Velkommen

Mellbyes planteskole er en planteskole som ble etablert tilbake i 1920.  Vi har spesialisert oss på leveranser til grøntanlegg og leverer i dag kun engros der våre kunder er anleggsgartnere, maskinentreprenører og kommuner. I sesongen er vi ca 20-25 ansatte og i 2022 omsatte vi for ca 50 millioner kroner. 

Planteskolens produksjon er på ca 250 daa fordelt på ca 200 daa friland og 50 daa karplasser. På karplassene produseres det prydbusker og hekkplanter, mens det på friland produseres trær og store solitærbusker.  Vår produksjon av trær og solitærbusker omfatter i dag ca 25.000 stk. 

Vi har et stort varesortiment og det vi ikke har selv skaffer vi på kort tid fra gode underleverandører. Vi har stort fokus på norsk produksjon og plantekvaliteten på det vi leverer til våre kunder. 

For leveranser på Østlandet kjører vi ut alt av varer med egne lastebiler direkte ut på anleggstedet. Vi samarbeider også med eksterne transportselskaper for leveranser i andre deler av landet.

Sortiment

Vi har en stor egenproduksjon og vil spesielt fremheve vårt store sortiment innen løvtrær. Med utgangspunkt i vår store egenproduksjon samt gode underleverandører, kan vi i dag levere et komplett sortiment til våre kunder.

Se sortiment

Medlem av Plantinor

Mellbyes planteskole er medlem av Plantinor. Dette er et utviklingsselskap bestående av 21 planteskoler som arbeider med utvalg, produksjon og markedsføring av norskproduserte grøntanleggsplanter av høy kvalitet for norske forhold.

Les mer

Logistikk

For å kunne betjene kundene på en effektiv og fleksibel måte, kjører vi i stor grad ut varene med våre egne biler. Dette gjør at vi har full kontroll over avtalte tidsfrister og følger varen helt fram til  anleggsstedet.

Les mer