Levering over hele landet

Som totalleverandør til anleggsmarkedet har vi opparbeidet oss en effektiv logistikk med både interne og eksterne transportløsninger.  Leveranser på østlandet kjøres ut med egne lastebiler, mens leveranser i  andre deler av landet betjenes ved hjelp av eksterne og konkurransedyktige transportselskap. 

Ta kontakt