Om Mellbyes planteskole

Planteskolen ble etablert i 1920. Vi har spesialisert oss på leveranser til grøntanlegg og leverer i dag kun engros. Våre kunder er kommuner, maskinentreprenører og anleggsgartnere. Større produksjon samt et bredere sortiment gjør oss sterkere i en stadig tøffere konkurranse, samtidig som vi blir mer attraktive som leverandør til grøntanlegg.

Ta kontakt

Trær, prydbusker og planter til grøntanlegg

I dag produserer vi planter på ca 250 daa fordelt på ca 200 daa friland og 50 daa karplasser. På karplassene produseres det hovedsakelig prydbusker og hekkplanter, mens det på friland hovedsakelig produseres trær og solitærbusker. 

Vi deler små glimt fra hverdagen vår i planteskolen på Instagramog Facebook, følg oss gjerne der for å bli litt bedre kjent med oss.