Om Mellbyes planteskole

Mellbyes Planteskoler ble etablert i 1920. Vi har spesialisert oss på leveranser til grøntanlegg og leverer i dag kun engros. Våre kunder er kommuner, maskinentreprenører og anleggsgartnere. Større produksjon samt et bredere sortiment gjør oss sterkere i en stadig tøffere konkurranse, samtidig som vi blir mer attraktive som leverandør til hagesentre og grøntanlegg.

Ta kontakt

Trær, prydbusker og planter til grøntanlegg

I dag produserer vi planter på ca 200 daa fordelt på ca 150 daa friland og 50 daa karplasser. På karplassene produseres det hovedsakelig prydbusker, hekkplanter og ferdighekk  mens det på friland hovedsakelig produseres trær. I perioden 2016-2020 skal vi levere alt av det grønne til Statens vegvesen region øst.

Ansattbilde av Morten Mellbye hos Mellbyes planteskole

Morten Mellbye
Daglig leder
62 33 04 30
morten@mellbye.no

Ansattbilde av Torbjørn Mellbye hos Mellbyes planteskole

Torbjørn Mellbye
Salg
62 33 04 30
torbjorn@mellbye.no

Ansattbilde av Edmund Frendstad hos Mellbyes planteskole

Edmund Frendstad
Ansvarlig for kontrakt med SVV
62 33 04 30
edmund@mellbye.no

Ansattbilde av Unni G. Berntsen hos Mellbyes planteskole

Unni G. Berntsen
Kontor og administrasjon
62 33 04 30
kontor@mellbye.no